Cầu đấu UK-2.5, UK-5N, Cầu đấu tiếp địa PE USLKG-2.5 Các loại

Liên hệ

CÔNG TY TNHH TBĐ THUẬN PHONG
Số 363 đường giải phóng – TP Nam Định
Cầu đấu dây UK-5N 4mm2 Số model thông dụng:Terminal Blocks
UK 2.5 / 2.5B – 3001501: Terminal block 2.5 mm², dòng 32A, rộng 5.2mm, màu xám
UK 5N – 3004362: Terminal block 4 mm², dòng 41A, rộng 6.2mm, màu xám
Cầu đấu tiếp địa PE : USLKG-5N : Dây 4mm2 PE Xanh vàng
USLKG-2.5 Dây 2.5mm2 PE xanh vàng
Tấm chặn cầu đấu D-UK2.5
Chặn nhựa cầu đấu : E-UK
Tem nhãn cầu đấu : ZB5 0-10, 11-20
#Caudauuk
#cau_dau_UK5N
#UK_2.5
#UK2.5
#PE2.5
#USLKG2.5
#USLKG5N

Liên hệ

Liên hệ đặt hàng online: 0973 860 662 - 0987 485 437


Tags: , , , , , , , ,

Mô tả sản phẩm

CÔNG TY TNHH TBĐ THUẬN PHONG
Số 363 đường giải phóng – TP Nam Định
Cầu đấu dây UK-5N 4mm2 Số model thông dụng:Terminal Blocks
UK 2.5 / 2.5B – 3001501: Terminal block 2.5 mm², dòng 32A, rộng 5.2mm, màu xám
UK 5N – 3004362: Terminal block 4 mm², dòng 41A, rộng 6.2mm, màu xám
Cầu đấu tiếp địa PE : USLKG-5N : Dây 4mm2 PE Xanh vàng
USLKG-2.5 Dây 2.5mm2 PE xanh vàng
Tấm chặn cầu đấu D-UK2.5
Chặn nhựa cầu đấu : E-UK
Tem nhãn cầu đấu : ZB5 0-10, 11-20

cau-dau-UK-5Nuk2.5uk5n

chặn D-UK2.5
Chặn D-UK2.5
Chặn E-UK
Chặn E-UK

Tem

#Caudauuk
#cau_dau_UK5N
#UK_2.5
#UK2.5
#PE2.5
#USLKG2.5
#USLKG5N